Rượu Ca

Sharing is caring!

Tác giả: Lão Bà Bà

Có say mới dám tỏ thật lòng
Túy lúy mềm môi chén rượu trong
Liêu xiêu khẩu khí còn thêm nữa
Chìm một đời ta giữa bến không

Ta uống bởi tình quá mỏng manh
Non cao vời vợi dấu tình xanh
Uống say để thấy người trong rượu
Nào có hay đâu rượu vắng tình

Ta uống cho người bớt đảo điên
Vì ai lấm bụi nét trang nghiêm
Say đi chấm hết đời nghiêng ngã
Rượu hóa phong ba trước cửa Thiền

Có là mưa chẳng ướt áo ai?
Hương xưa ngày cũ đã nhạt phai
Uống rượu chia tay sao đắng nghét
Nửa ngọn tình sầu trĩu hai vai

Một chén rồi thêm chén khú bù
Say cho ảo mộng biến thiên thu
Khi say ai cũng mềm như bún
Ngã hết rượu say bóng tối mù

Kinh Kha chẳng làm nên nghiệp lớn
Thái Tử tan tành chuyện đế vương
Yên Cơ đành đoạn lìa tay ngọc
Gẫm chuyện xưa nay cạn chén  buồn.

{jcomments off}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *