1 thought on “Khúc Thụy Du

  1. Kim Đưc

    Thảo Trang Ly hát “Khúc thuỵ du” càng nghe càng cảm. Nhạc nhẹ nhàng mà day dứt. Lời thơ Du Tử Lê rất đẹp. Ca khúc này càng nghe càng thấm!

    Reply

Leave a Reply to Kim Đưc Cancel reply

Your email address will not be published.