Bạt lốc Nguyên phong

Sharing is caring!

Tác giả: Lam Hồng

Hương Xưa vừa nhận tập trường thi yêu nước ” Bạt lốc Nguyên phong” của GS Phạm Viết Kha – bút hiệu Lam Hồng, hân hạnh được đăng ở mục Tác Phẩm Mới.HX

Xem toàn bộ tập thơ ở tại đây:

BẠT LỐC NGUYÊN PHONG

Thăng Long thấp thoáng cơn binh lửa

●                  Làm sao ngăn vó ngựa trường chinh

●                  Mông Nguyên đại quốc hùng binh

●                  Gốc cây ngọn cỏ cũng đành tang thương

●                  Thành lũy nát vó cương chinh phục

●                  Nước mạnh cường qụy gục dưới chân

●                  Vó câu Mông Thát xâm lăng

●                  Cỏ không còn mọc… lốc trần ngựa qua

●                  Chân vó ngựa Đông Tây Nam Bắc

●                  Đường tiến quân tướng mất, thành tiêu

●                  Dẹp xong Trung quốc Tống triều

●                  Đại Nguyên đế chế càng nhiều dã tâm

●                  Cương thổ mở theo chân vó ngựa

●                  Từ phương đông đến nửa trời Âu

●                  Vung roi vó ngựa tóm thâu

●                  Thành trì: đạp đổ; người: đầu rụng rơi

●                  Thành chiếm được thây phơi trắng nội

●                  Máu đỏ tươi thành suối thành sông

●                  Cửa nhà khói bốc lửa hồng

●                  Một cơn thất bại não nùng tan hoang…

●                  Trong chiến cuộc đao thương tranh đấu

●                  Nước cỏn con châu chấu đá xe

●                  Khó khăn giăng khắp mọi bề

●                  Chống cơn hồng thủy ngăn đê thế nào ?

●                  Nhục mất nuớc nỗi đau không thể !

●                  Chống cuồng Nguyên trận thế bày sao ?

●                  Vó câu lốc cuốn ào ào…

●                  Trường chinh chiến trận lược thao hơn người

●                  Chân vó ngựa khắp trời cùng đất

●                  Cuộc chiến chinh giành giật đã từng

●                  Giết người thây núi chất chồng

●                  Máu đào tuôn chảy thành sông bao lần

●                  Cuộc hưng quốc nghiệp Trần xoay chuyển

●                  Mấy mươi năm cùng biến hóa an

●                  Đồng lòng một ý quân dân

●                  Chiến trường giăng lưới khắp gầm trời ta

●                  Quân với dân một nhà một ý

●                  Nung hờn căm giữ chí kháng Nguyên

●                  Dân quân mặt nước con thuyền

●                  Gian nguy sóng gió bình yên chung cùng

●                  Muốn vệ quốc binh hùng lương đủ

●                  Nhân lực tài hội tụ đồng tâm

●                  Trí tài hoà với dũng nhân

●                  Thiên thời địa lợi quyết tâm tới cùng
( Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *