Và Một Dòng Tương

Sharing is caring!

Tác giả: Hà Huyền Chi

Thu mỡ màng như nắng lụa phơi
Sương mai trong gió lạnh se người
Chút em ngây ngất luồn khe lá
Vẫy gọi tình xa ở cuối trời

Trăng một lần soi, soi mãn độ
Ngàn năm còn lại cũng thừa thôi
Chút em trong mắt trong tầm nhớ
Cũng đủ cho lòng lặng lẽ vui

Nghe như bão rớt ở bên kia
Gió cát cuồng phong dựng tứ bề
Chút ngại về em tan tác mộng
Vẫn làm giao động những ban khuya

Muốn gửi về em dăm phiến lụa
Màu Thu chín rỡ, màu trăng soi
Gửi em ngàn nụ hôn trong gió
Và một dòng Tương trắng ngậm ngùi.

hahuyenchi

Và Một Dòng Tương
Thơ  hahuyenchi
Lý Chiều Chiều
Hòa Tấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *