Các bài đăng của tác giả TC.Thơ Anh

Nhân dịp đọc bài” Em và thơ anh” xin gởi đến quý anh chị

Thơ anh viết tặng cho ai đó
Cứ ngỡ cho em tự thuở nào.
Đêm ở biển cùng anh em khóc
Sóng vỗ về cây lá lao xao.

đọc thêm…