Các bài đăng của tác giả RB.Thơ RB

Tác giả: RB

Sông với Biển

Sông với biển tuy hai mà một
Biển với sông tuy một mà hai
Biển nào có khác chi sông
Người ta vứt bỏ như không thấy gì

Miệng thì cứ nói sông sông biển
Biển sông sông biển của non sông
Sao ta nghe chát trong lòng
Như ăn khế sống không cần muối cay

Continue reading