Các bài đăng của tác giả Phạm Quang Trung.



cung mưa

Tác giả: Phạm Quang Trung

ngón thần
rải xuống cung mưa
hôm về bỏ lại
hiên trưa hoa vàng
không em
ngõ khép cây đan
bóng đau đổ sấp đôi hàng cây song
gò lưng đạp mỏi xe vòng
gò lưng khuâng vác nỗi lòng vì đâu
em à mây trắng giang đầu
ngồi anh
ngồi mãi
vết sầu
những thơ Continue reading

Huyền Trân

Tác giả: Phạm Quang Trung

xe lăn
ngọn cỏ ven đường
nghiêng thân xác
bụi hồng vương mấy lần
nẽo quan san
ngọn mây Tần
nhuộn sầu sắc lụa
Huyền Trân
ơi hời…

bướm-con bướm trắng tình ơi
chấp đôi cánh mộng
mộng chơi vơi còn
ngẩn ngơ
tay ngọc
rèm son
mà con mắt lệ
lăn tròn hư không… Continue reading