Các bài đăng của tác giả Nguyễn Thu Trang.Ru Con

Có sợ hãi nào bằng
khi con rơi vào bờ vực mong manh
bằng ranh giới thập tử nhất sinh
Con ơi!
tay mẹ làm sao giữ lấy
cùng con giằng níu tử sinh
lâm râm giữa trời cầu khấn
mong con qua được đêm này…

Continue reading