Các bài đăng của tác giả Nguyễn Đăng Trình.Tiễn Biệt Thi Sĩ Chu Trầm Nguyên Minh

[nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh & tôi – gặp gỡ và chia xa]

1.
cách đây vài năm…
buổi sáng…
điện thoại reo… số lạ…
– a lô… xin nghe…
– phải nguyễn đăng trình thời văn không?…
– dạ thưa vâng ạ!…
– chu trầm nguyên minh đây!…
– wow… lâu quá, anh! anh đang ở đâu vậy? anh khỏe chứ?…
– tàm tạm… đang ngồi với mấy anh em ở 64 trần quốc thảo… trình ra café với mình và anh em cho vui…
– quí hóa quá!… nhưng chắc phải hẹn anh lần khác vì em phải tới UBND phường có chút việc rồi!…

Continue reading