Các bài đăng của tác giả Meocon.Thơ & Hình

Cảm tác của Meocon về chuyến du lịch Di sản miền Trung nè!
BÀ NÀ
Lủng lơ giữa chốn trời mây
Trùng trùng điệp điệp rừng cây suối ngàn
Véo von chim hót miên man
Rung rinh hoa cỏ vô vàn sắc hương

Continue reading