Các bài đăng của tác giả Hoài Phố.Đỏan Khúc Thơ

* Hoài Phố là  bạn của Thanh Tùng

Trăng thu rải ánh mơ huyền
Lững lờ mặt nước chiếc thuyền về đâu
Thuyền tình đậu khúc sông sâu
Nghìn thu thương nhớ vớt câu đợi chờ {jcomments on}