Các bài đăng của tác giả Yến Lan.Bến My Lăng

Tác giả: Yến Lan

Bến My  Lăng
Tác Giả: Yến Lan
Thuyền Trăng
Tác Giả: Nhật Bằng& Thanh Nam
Trình Tấu: Vô Thường


Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách,
Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu.
Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách,
Ông lái buồn để gió lén mơn râu. Continue reading

Nghe sao

* Thể theo lời yêu cầu của một số thân hữu, từ hôm nay mục Giải Trí chuyển thành mục ” TÂM THƠ “để đăng các bài thơ hay , những bài thơ chạm trái tim người đọc, người gởi bài phải được sự cho phép của tác giả có thơ đăng.HX

Nghe sao

* Thơ Yến Lan

* Người gởi: Lâm Bích Thủy

Có lẽ sao trời ta nhìn thấy đêm đêm

Là tiếng nói hào hùng nhịp đập con tim

Của nhân loại qua nghìn đời để lại.

Continue reading