Các bài đăng của tác giả Xuân An.Xin Một Chút Hương,

* Bạn Xuân An – CHS Trinh Vương – CHS CĐ
có nhã ý vào tham gia trang của chúng ta.HX

* Hình ảnh : Lương – Vân Các

Hãy để cho em một chút hương
Tàn phai nhạt nhẽo cuối cuộc đời
Cho một chút nắng ,một chút gió

Để hoa tàn úa- thêm hương sắc.. Continue reading