Các bài đăng của tác giả Vinh Hiền.Mối liên hệ giữa „cực khoái“ và trí nhớ

** Nữ tiến sĩ Tâm Lý ở hải ngoại – Vinh Hiền [45 tuổi ] có nhã ý cho Hương Xưa đăng bài viết của của chị .

Mời các bạn cùng xem để  có tầm nhìn  khoáng đạt hơn trong vấn đề  tình dục .HX

 

Cuộc đời là một dãy tiếp nối bất công là điều mọi người phải chấp nhận. „Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra“ đúng trong mọi lãnh vực kể cả trong hoạt động tình dục của người phụ nữ. Theo thống kê cho thấy, số người phụ nữ được may mắn thường xuyên đạt đỉnh cực khoái chỉ chiếm chưa đến 20%, một số khác thi thoảng mới „được“ một lần và đại đa số thì lại chưa bao giờ biết đỉnh là thế nào! „Được“ hay „Không được“ còn lệ thuộc vào nhiều yếu tố như về sức khỏe, tuổi tác, môi trường xã hội chung quanh và không thể không tính đến khả năng phục vụ của người bạn tình.

Đây là chuyện khó chứ không dễ, vậy mà…

Continue reading