Các bài đăng của tác giả Việt Nguyễn.Bạn bè gặp lại

{jcomments on}Thời gian về lo mai táng cho Ba, biết và nhớ bạn bè học củ ở Quy nhơn và Sài Gòn lòng như réo gọi để đi thăm nhau dầu chỉ một vài ngày. Nhưng cứ nhìn mẹ, vốn đã mỏi mòn chờ từng ngày tháng để thấy bóng con về nay lại thêm cái héo hắt của một người vợ mất chồng ở cái tuổi trên 95 thế mà lòng không đành rời mẹ. Thôi thì ngày ngày dọn dẹp và sửa lại sân vườn cho bà già và chiều chiều thì lên phụ xây, lau chùi và cúng mộ Ba.

Continue reading