Các bài đăng của tác giả VTB và Thiên Di.Chốn Xa – Ơn Em

* Tranh họa sĩ Hà Huỳnh Mỹ

Chốn Xa
-Nhân đọc “ƠN EM”

Đọc bài thơ người cũ
Chốn xa ta nhớ người
Ở đây đang vào thu
Mùa thu vạn lá rơi

Lang thang trên xứ lạ
Đã là quê hương mình
Từ vượt biển rời xa
Ẩn nấp chốn u tình

Continue reading