Các bài đăng của tác giả Vương Hoài Uyên [ST].Chữ “TỬ”

Định nghĩa “Tử”

 

Người chết gọi là nhân tử

Đàn ông chết gọi là nam tử
Phụ nữ chết gọi là nữ tử
Cha chết gọi là phụ tử
Mẹ chết gọi là mẫu tử
Chồng chết gọi là phu tử
Vợ chết gọi là thê tử
Con chết gọi là nhi tử
Em trai chết gọi là đệ tử

Thầy giáo chết gọi là sư tử
Học trò chết gọi là sĩ tử
Con nít chết gọi là hài tử
Vua chết gọi là vương tử
Lính chết gọi là quân tử

Người có tài chết gọi là tài tử

Continue reading