Các bài đăng của tác giả Vũ Thành An.Tình Khúc Thứ Nhất

Tác giả: Vũ Thành An

Lời: Nguyễn Đình Toàn

Tình vui theo gió mây trôi
Ý sầu mưa xuống đời
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi
Mấy tuổi xa người
Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Đã nghe son vàng tả tơi
Trầm mình trong hương đốt hơi bay
Mong tìm ra phút sum vầy Continue reading