Các bài đăng của tác giả Võ Đình.Tám Khúc

* Ngày 31/5 là kỉ niệm ba năm ngày mất của

nhà thơ , nhà văn, họa sĩ Võ Đình – phu quân

cô Trần Thị Lai Hồng – xin được đăng

lại di bút của một người tài hoa và thắp nén

hương muộn màng tưởng nhớ người đã mất.HX


Tranh Mãng Xà, Võ Đình 2007

TÁM KHÚC

Trí nhớ chậm

Thời gian mau

Tình cũ nhạt

Từ trong đầu

đọc thêm…