Các bài đăng của tác giả Trần ngọc Châu.Đêm thơ Nguyên Tiêu tại Quy Nhơn

* Đêm thơ Nguyên Tiêu năm 2012 (Nhâm Thìn ) tại Quy Nhơn, vào đêm 06/12/2012,

có sự dự khán và tham gia của cộng tác viên và thân hữu của “Hương Xưa”,

đặc biệt là Trần Viết Dũng trình bày thơ của mình tại đêm thơ.

* Trần Ngọc Châu và Kim Đức

* Nhà thơ Trần Viết Dũng đang nhả ngọc …

*Một góc  những người tham dự:  Ngọc Hoánh –  Viết Dũng – Khách – Kim Đức

Hàng trước từ trái sang: nhà văn Lê Hoài Lương, nhà văn Mỹ Nữ, Kim Chi [cười thật tươi ]

* Mỗi người trầm ngâm …và rất riêng

* Đêm  thơ rất nên thơ

{jcomments on}

Chút mưa Thu

(Họa Thu chờ đợi của Dã Quy bmt)

Bạn đã có thơ họa chuyển qua
Mát lòng nắng hạn gặp mưa sa
Nghe gần giao bút dù chưa gặp
chẳng cách cợt đùa dẫu lạ xa
Vạn tuế ! khô môi chùng sáng sớm
Muôn năm ! khản cổ lặng chiều tà
Lo toan cuộc sống trăm năm bận…
Mong chút rỗi nhàn “TÁM” với ta !