Các bài đăng của tác giả Trần Vy Kính.Vịnh Cây Mít

 

Cảm ơn cây mít ở vườn nhà

Cụộc đời son trẻ mới lên ba

Cành nhỏ, thân gầy mà dũng mãnh

Ơn đền đáp trả mít ra hoa

Trái to, da mỏng cân năm ký

Múi mít dày cơm, ngọt đậm đà

Mít này bảo đảm không phun thuốc

An tòan, thơm miệng mít vườn nhà{jcomments on}