Các bài đăng của tác giả Trần Viết Dũng.Bắt Đầu

Tác giả: Trần Viết Dũng

Bắt đầu bàn tay nâng trái cấm
Loài người từ đó biết khổ đau

Bắt đầu từ một ngày vỡ giọng
Chú dế buồn tiếng hát gửi về đâu?đọc thêm…