Các bài đăng của tác giả Trần Thuận.Cơn Mưa Đắng

Tác giả: Trần Thuận

Đắng không em?
màu nâu đen rỉ nhẹ
Nhỏ xuống lòng từng giọt tỉ tê
Chìm trong đêm ba mươi tăm tối
Một giọt rơi…
tiếng lòng uất nghẹn tận nơi nao?
Hương xưa ấy còn tỏa
Ngạt trầm luân… bến đục, bến trong  Continue reading

Biển Mơ

Tác giả: Trần Thuận

Mơn man ngọn gió nhẹ ru hời
Mùa hè oi ả
giấc hạ râm rang
Phòng nhỏ bịt bùng đơn giá lẻ
Ngỡ rằng đang bước mộng biển mơ…
Cao cao triền cát mịn kẻ chân
Chạy vội ra dòng sóng đang xô
Mát lịm chân đêm tìm nổi nhớ
Bên ai đang che cánh tay trần Continue reading