Các bài đăng của tác giả Trần Quang Lộc.Về Đây Nghe Em

Tác giả: Trần Quang Lộc

Lời Thơ : A  Khuê

Về đây nghe em!
Về đây mặc áo the đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Về đây gọi tiếng xưa… Continue reading