Các bài đăng của tác giả Trần Ngọc Luyện.Tuổi thơ tôi

Tác giả: Trần Ngọc Luyện

Thân tặng những thằng bạn nối khố thời tiểu học ở Quy Nhơn

Tuổi thơ tôi
Những đêm trăng sáng
Trò chơi trẻ em bây giờ chỉ còn hoài niệm
Con đường đi học
Bạn bè, hoa sim và tiếng cười đuổi bắt
Continue reading