Các bài đăng của tác giả Trần Kim Loan.Biển chiều

Biển Chiều

Thơ Trần Kim Loan

Biển Nhớ- Nhạc Trịnh Công Sơn

Trình Bày V.A

Hình Ảnh Facebook Trần Kim Loan

 

Biển Quy Nhơn chiều nay gờn gợn sóng
Gió dìu em về lại tuổi đôi mươi
Cát lì lợm hôn gót chân nong nóng
Chẳng ai nhìn sợi tóc vẫn hổ ngươi

đọc thêm…