Các bài đăng của tác giả Trần Gia Thiện.Mầm sống

len từ sỏi đá len ra
vươn lên từ giọt mưa sa thấm vào
ý thơ đá vân ngot ngào
ươm cho mầm sống tuôn trào tình xuân
ô hay! trong bụi hồng trần
hoang đàng sỏi đá nghĩa nhân không mờ.{jcomments on}

Đi – về

em về giữ vẹn tình tôi
em đi em để ngậm ngùi chia xa
tôi về học chữ: nhạt nhòa
đánh vần ngọng miệng, vào ra bồn chồn.{jcomments on}