Các bài đăng của tác giả Trần Bình Nam.Gương hy sinh của người Nhật

* Hương  Xưa xin cám ơn cô Trần Thị Lai Hồng đã giới thiệu một cây

bút bề thế của hải ngoại đến thăm Hương Xưa .HX

Hôm  4 tháng 7, nhân ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, ký gỉả John M.
Glionna viết cho nhật báo Los Angeles Times, tờ báo lớn thứ ba tại Hoa
Kỳ tường thuật từ Tokyo một sáng kiến độc đáo của hai ông già Nhật Bản
liên quan đến vụ động đất ngày 11/3, và sự hư hỏng lò điện nguyên tử
Fukushima làm rò rỉ bụi phóng xạ đang đe dọa sức khỏe của nhân dân
Nhật.

Continue reading