Các bài đăng của tác giả Trần Đình Sơn - Lê Nguyên Lê.Chùm thơ say .

* Xin được giới thiệu những bài thơ Say và mời họa.HX

* TRẦN ĐÌNH SƠN

CHẲNG SAY

Cạn chén đi thôi, trăng gió hay

Tiêu dao bạn, rượu đậm thêm ngày

Nửa đời rong ruổi thơ thêm nét

Trọn kiếp hả hê rượu chẳng say

Phí chi một thời tung lối bước

Thỏa tình nửa cuộc chấp đường bay

Gặp nhau cùng sớt hơi men ấm

Lạ nhỉ uống hoài vẫn chẳng say

Continue reading