Các bài đăng của tác giả Trần Bá Lang.Xa vắng

[Tranh Hà Hùynh Mỹ ]

Còn đây chút nắng xuân phai
Còn em áo lụa sớm mai hôm nào
Chừng thu từ biệt non cao
Tàng đông nghiêng lạnh xôn xao núi rừng
Người xa còn hội tương phùng
Đời xa tôi mãi muôn trùng cuộc vui
Sông mang theo đất về xuôi
Tôi mang theo những ngậm ngùi dấu chân

{jcomments on}