Các bài đăng của tác giả Thiên Di PhạmVănTòng-Lệ Hoa.Tình Đông

Thơ Thiên Di – Phạm Văn Tòng
Nhạc: Lệ Hoa
Video nầy đang chờ tiếng hát của Nguyễn Thu Trang

*Mời các bạn Hương xưa nghe  “Tình đông”.

bài hát mình phổ nhạc bài thơ của Thiên Di.

Bài hát này cũng là món quà dành tặng Thu Trang,

người đầu tiên bị mình tra tấn. LH

Tình như ngọn gió đông
Như giọt mưa phiêu bồng
Sa ngọn nguồn cõi mộng
Sợi buồn giăng mênh mông

đọc thêm…