Các bài đăng của tác giả Thanh Tùng.Tình nồng tri âm

Tình nồng tri âm

Bóng râm mát
Chờ anh năm tháng
Cây bàng quê gắn bó một thời
Gió thu lá rụng muôn đời
Đếm bao nhiêu lá yêu người bấy nhiêu

(Cảm ơn Đồ thêm đã cho TT cảm xúc từ ý thơ trên trong

bài “Sau mùa rét đậm của Lê Khánh Luận”)

 
ANH
Có đôi lúc
nhớ quê thao thức
Cơn gió Lào nóng bức như rang
Má em ửng giữa chiều tàn
Rủ nhau hái dú dẻ vàng bụi cây

Continue reading