Các bài đăng của tác giả Thầy Nguyên Phong.Cách Động Viên Học Sinh Học

Tác giả: Thầy Nguyên Phong

*Thầy Nguyên Phong dịch giả bộ sách Minh Triết: Hành Trình Về Phương Đông. Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, Bên Rặng Tuyết Sơn v.v…. hiện là Giáo Sư đại học Carnegie Mellon University- Mĩ. Được sự đồng ý của Thầy và quý Thầy cộng sự . Hương Xưa hân hạnh đăng bài viết nầy. HX

Nhiều sinh viên năm thứ nhất tới đại học với ý tưởng và mơ ước về tương lai của họ. Điều quan trọng với các giáo sư đại học là nắm được nhiệt tình của họ và phát triển kết nối giữa điều họ sẽ học và nghề nghiệp tương lai của họ.

Trong nhiều năm giảng dạy, tôi bao giờ cũng yêu cầu học sinh của tôi xây dựng bản kế hoạch nghề nghiệp vào ngày đầu tiên của lớp rồi giải thích cách môn học của tôi có thể kết nối với nghề nghiệp tương lai của họ. Nếu học sinh biết điều họ học trong lớp là quan trọng cho nghề nghiệp tương lai của họ, họ sẽ đưa nhiều nỗ lực hơn vào việc học. Khi học sinh hỏi: “Tại sao em cần học điều này?” nếu bạn có thể cho họ câu trả lời trực tiếp có liên quan tới nghề nghiệp tương lai của họ thì bạn không phải động viên họ, họ đã được tự động viên rồi. Chẳng hạn, khi sinh viên hỏi tôi: “Em đã biết Java rồi, sao em cần học Python?” Tôi đáp: “Em cần học Python vì nó được cần tới cho hầu hết các việc làm về Trí tuệ nhân tạo. Em không muốn làm việc trong khu vực AI sao?” Continue reading