Các bài đăng của tác giả Thầy Hồ Sĩ Duy.Hội Ngộ

Ta gặp nhau sau ba mươi năm
Dĩ vãng xôn xao dội vào lòng
Dòng đời như sóng bồng bềnh mãi
Sóng của lòng, hay trong mắt trong?

 Ta gặp nhau, sau một thời xuân xanh
 Từ thuở chim xa cõi đất lành
 Ngan ngát niềm đau, hồn viễn xứ
 Mộng tàn, đêm vắng, ngọn đèn xanh.

  Một thoáng nhưng thật nhiều đam mê
  Hồn xưa, ta gọi nhớ nhung về
  Một ngày huyền diệu, trong huyền diệu
  Xao xuyến tâm tư vọng bốn bề.

                                                    Hồ Sĩ Duy

          (Thân tặng những bạn củ là sinh vên Đại Học Huế, 1963-1973){jcomments on}