Rất tiếc, tác giả T��o Lao (ST.) chưa có bài đăng nào.