Các bài đăng của tác giả Từ Uyên.Nước Mắt Chảy Xuôi


* Lê Huy chuyển tiếp

Chiều nay đi làm về cơm nước xong xuôi, ngồi vào bàn và mở mail ra đọc
. Nhận được bài viết “Nước Mắt Có Bao Giờ Chảy Ngược ” của Từ Uyên ,
được chuyển tiếp từ một thân hữu . Nội dung như sau :

* * *

Con gái của mẹ,

Mẹ biết rằng chả bao giờ con đọc lá thư này cả , thứ nhất là con không
đọc được tiếng Việt , mà mẹ lại không thể viết cho con bằng tiếng Anh
. Nhưng không hiểu sao có một cái gì nó thôi thúc mẹ là phải viết cho
con như được nói chuyện với con trực tiếp .

đọc thêm…