Các bài đăng của tác giả Từ Thức.Nhớ nhà

* Từ Thức mời các bạn bình và họa lại cho vui !…


Lữ quán chiều hôm bỗng nhớ nhà,
Chợt nghe Quyên gọi vẳng từ xa .
Cánh cò lướt gió về thăm thẳm ,
Tiếng vạc kêu sương vọng thiết tha.
Chậm chậm đàn trâu đưa mục tử ,
Long lanh phiến lá đón Hằng Nga.
Bâng khuâng ký ức vui buồn lẫn,
Hình ảnh quê hương hiển hiện ra.{jcomments on}