Các bài đăng của tác giả Từ Ái Phương [ST].Ban hợp ca không có người Việt chuyên hát nhạc V.N

*FAVIC là một nhóm người nhiều nguồn gốc khác nhau

như Pháp, Nhật Iran v.v… rất yêu thích Văn hóa, phong tục

Việt Nam, họ học tiếng Việt qua các bài dân ca, mỗi khi có

dịp hay được mời, nhóm FAVIC đến để đóng góp, kỳ này

nhạc phẩm được trình bày : Qua Cầu Gió Bay với sự hoà âm

của Ban nhạc Tiếng tơ đồng.HX

{jcomments on}