Các bài đăng của tác giả Tôn Thất Khởi.Gương Ghép

 

Giữa đường lượm nửa chiếc gương

Đưa vào ghép thử tương đương phần mình

Soi vào thấy rõ nguyên hình
Ngờ đâu gương bễ lại lành ,em ơi!{jcomments on}