Các bài đăng của tác giả Tô Thuỳ Yên.Đi Xa

Tác giả: Tô Thùy Yên

Đi như lạc trong trời đất
Thủy tận sơn cùng, xí xoá ta
Cõi chiều, đứng lại, khóc như liễu:
Có thật là ta đi đã xa?

Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston 2004

Continue reading

Ta Về

Tác giả:Tô Thuỳ Yên & Hạc Bút Ông

  • Phần Một: Thơ & Video Ta Về
  • Phần Hai: Lời Bình của Hạc Bút Ông

A- PHẦN MỘT

Ta về một bóng trên đường lớn
Thơ chẳng ai đề vạt áo phai
Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ
Mười năm đá cũng ngậm ngùi thay

Vĩnh biệt ta-mười-năm chết dấp
Chốn rừng thiêng im tiếng nghìn thu
Mười năm mặt sạm soi khe nước
Ta hóa thân thành vượn cổ sơ Continue reading