Các bài đăng của tác giả Song Ngọc.Hoài Thu

Tác giả: Song Ngọc

( Bài thơ Thu ghép bởi tên các bài nhạc mùa Thu)

Mùa thu chết, Mùa thu không trở lại,

Thành phố buồn. Đâu phải bởi mùa thu.

Thu cô liêu, Thu quyến rủ, Thu vàng.

Chiều xa vắng, Tiếng thu, Sầu dĩ vãng. Continue reading