Các bài đăng của tác giả Sông Song.Đôi Dòng Tâm Cảm Với Dòng Thơ Quê Hương Của Nàng Thơ- Trần Thị Hiếu Thảo.

Tác giả: Sông Song

Tôi biết Trần Thị Hiếu Thảo (TTHT ) qua trang Web Huongxua.org, vào độ đầu năm 2013. Đến 2014 nàng nhờ tôi phối hợp cùng Nghê Sĩ Hồng Vân để thực hiên cho nàng một CD thơ gồm có 17 bài (tình yêu & quê hương). Qua vài lần hội ý cùng TTHT về sự chọn giọng diễn ngâm, tôi nhận ra HT là một người có trái tim nhân hậu, trọng tình nghĩa. Khi thực hiện một CD hay DVD, tác giả thường muốn chọn những giọng ngâm chuyên nghiệp, có tên tuổi trên truyền thông đại chúng, nhưng với HT thì khác. Continue reading