Các bài đăng của tác giả Quý Trần.Chiều

Tác giả: Quý Trần

Cho tôi quên một chiều ảm đạm ,
Mây trôi hoài về hướng vô phương ,
Anh ngồi đó trong căn phòng tỉnh lặng ,
Gió hiu hiu quanh quẩn tự vô thường , Continue reading