Các bài đăng của tác giả Phan Thanh Cương.Ru Em

Tác giả: Phan Thanh Cương

Nhớ nhau nối lại câu thơ
Đan cong thành võng đợi chờ ru em
Mượn thu chút ngọn gió mềm
Mượn chim thay giọng dịu êm lời này Continue reading

Màu Mè Phố Xuân

mùa đông lui chưa kịp rút cái đuôi
phe phẩy gió đường vào xuân trắng lạnh
màu mè  phố hay là mình lóng lánh
chợt vàng thoắt  tím chuyển ra xanh
hồng hồng như  thỏ thẻ  tiếng em-anh
và xanh biếc trong mắt người hết nợ Continue reading