Các bài đăng của tác giả Phạm Trường Lưu.Gã Cuồng Thơ Yểu Mệnh – Nguyễn Tất Nhiên.

Tác giả: Phạm Trường Lưu

* Kỷ niệm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên[ 3/8/1992] – xin được đăng Video nầy như một nén hương tưởng tiếc người bạc mệnh .HX

Nguyễn Tất Nhiên sinh ngày 30 tháng 5 năm 1952 tại quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa và mất ngày 3 tháng 8 năm 1992 tại California.

 

đọc thêm…