Các bài đăng của tác giả Phạm Trường Lưu.Xốn Xang

Tác giả: Phạm Trường Lưu

Biển chiều nay có gió hông ta? Mùa này Qui Nhơn nóng thật.
Cái nóng như đốt cháy gần hết cảm xúc trong tâm hồn.
Qui Nhơn mùa nầy khô quá.
Khô đến nổi hạ trắng đã không còn làm” xao xuyến lòng ai.”
Hôm qua có hỏi bạn, nhà thơ XT thích gì để Luu mang về.
XT bảo, làm ơn mang về dùm một khoănh kẹo kéo thật
nhiều đậu phụng … như ngày xưa…
thời còn bắn bi với lũ bạn trong xóm

Không biết đến bao giờ…. người Qui Nhơn, thôi nhớ Qui Nhơn vậy ta ? Continue reading

Bánh Thửng Quê Hương

Tác giả: Phạm Trường Lưu

Bánh thửng( thuẫn)  Quê Hương (Qui Nhơn).

Không nơi nào có trên thế giới …

Bạn thân thời thơ ấu ở Qui Nhơn. Tân&Tuyến cho được 15 cái.  Để ở nhà Nguyễn Lữ bị bốc khói hết 9 cái. Đem được qua đây, bỏ tủ lạnh …. để dành, khi nào nhớ nhà, nhớ bạn mới ăn.

Sáng nay đi làm, tìm không thấy, hỏi ra mới hay là ngoại đem bỏ thùng rác, nói là hư rồi, vì …  khô và cứng. Hết hồn, chạy lại bới tung thùng rác … lấy ra lại … may mà còn nguyên trong bịch, chưa bị xuống sắc. Sợ quá, mang luôn vô công ty, hông dám để ở nhà nữa. Continue reading

Gã Cuồng Thơ Yểu Mệnh – Nguyễn Tất Nhiên.

Tác giả: Phạm Trường Lưu

* Kỷ niệm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên[ 3/8/1992] – xin được đăng Video nầy như một nén hương tưởng tiếc người bạc mệnh .HX

Nguyễn Tất Nhiên sinh ngày 30 tháng 5 năm 1952 tại quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa và mất ngày 3 tháng 8 năm 1992 tại California.

 

Continue reading