Rất tiếc, tác giả Ph���m Ty Lan (St.) chưa có bài đăng nào.