Rất tiếc, tác giả Ph���m Ty Lan chưa có bài đăng nào.