Các bài đăng của tác giả Phạm Quang Tiến.Tâm Sự

Về hưu đọc sách cũng vui
Đọc rồi dạo tới, dạo lui trong nhà
Ngẫm trời, ngẫm đất, ngẫm ta
Ngẫm người, ngẫm việc đã qua: Sáng lòng.
{jcomments on}

Tâm Sự Cùng Anh

Gửi về bạn Lê Khánh Luận

Còn gì không anh ?
-Nếu tình người đã mất!
Còn gì không anh?
-Nếu quả đất không có chúng mình!
Ta đã sống trọn tình trọn nghĩa
Dù củ khoai, củ chuối – Dù cơm hẩm muối vừng…
Để cho ta có cái ăn mà gặm từng trang sách vở
Học cho được cái lẽ sống ở đời…

 

Continue reading

Tình Bạn 1


Tặng bạn Lê Khánh Luận nhân dịp ra dạy tại trường
Đại học Kinh tế tài chính Quảng Ngãi.
(Từ  ngày 03/12 đến 08/12/2011 )

Sài Gòn – Quảng Ngãi tuy xa (1)
Cách nhau ngàn dặm, tình ta càng nhiều
Cho dù cách trở trăm chiều
Tình càng già, lại càng nhiều yêu thương

Continue reading