Các bài đăng của tác giả Phạm Nam Sinh.Dạ Trịnh

*Vài dòng tặng anh, nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn

Lạc loài trọ chốn trần gian

Mượn đàn gãy khúc nhạc mênh mang buồn

Mượn chiều lặng lẽ mưa buông

Sông trôi, thuyền lạc cõi vô thường rồi Continue reading