Các bài đăng của tác giả Nguyễn Xuân Đóa.Nhắn Gởi

Thôi em đừng buồn nữa

Tan rồi một giấc mơ

Em, thuyền về bến đợi

Tình sông không bến bờ…

 

Tình dài thêm mấy nữa

Rồi đường  cũng chia ly

Thôi,chuyện mình không thể !

Lưu luyến mãi mà chi !

 

Continue reading